Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je osnovan odlukom Hrvatskog Sabora i proglašen 18. veljače 2009. (NN br. 25/2009.) sa zadaćom istraživanja, analiziranja, planiranja, nadziranja provedbe svekolikih aktivnosti na području poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Povod osnivanju Centra je uz ostalo i konstatacija da će se koordiniranim i racionalnim korištenjem postojećih institucija (kadrova, laboratorija, opreme itd.) kvalitetnije provoditi zacrtani planovi ruralnog razvitka i poljoprivrede (uključujući i velik broj drugih, raznolikih i važnih aktivnosti). Osnivač Centra je RH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Centrom upravlja Upravno vijeće (koje čine predsjednik i četiri člana) vodeći financijsku i poslovnu politiku. Upravno vijeće u skladu Statuta Centra raspisuje natječaj, imenuje i razrješava ravnatelja koji rukovodi Centrom.
Centar čine Zavod za voćarstvo, Zavod za tlo, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, te Stanica za južne kulture.

Povezano

Sokolić, Bogoslav

Sokolić, Bogoslav (1894.-1986.) kao osamnaestogodišnji mladić, 1914. god. odlazi iz rodnog mjesta Novog Vinodolskog

Extra sec

Extra sec (čit. ekstra sek), isto što i extra dry.

Bagrina bijela

Bagrina bijela vinska sorta koja je, vjerojatno iz Rumunjske, prenijeta u Timočku krajinu. Otuda se dalje nije ...
Novosti