Hormoni rasta

Hormoni rasta kod bilja, još i fitohormoni (grč. auksini) složene su organske tvari koje utječu na klijanje, ukorjenjivanje, foto, kemo i geotropiju kod bilja. Nastaju u bilju ili se sintetski proizvode (bioinžinjeringom), a u vinogradarstvu se najčešće koriste u rasadničarstvu, kod proizvodnje loznih cijepova.

Povezano

ASI

ASI je kratica (akronim) za Association de la Sommellerie International, Međunarodnu udrugu sommeliera osnovanu ...

Vranj

Vranj je otvor na plaštu bačve. Vidi: bačva.

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...
Novosti