Homer hvali vino

Homer u epu o Odiseju, “jela i pića, što smrtni blaguju ljudi”, opisuje u svim pjevanjima, a spominjanje slađahnog, junačkog, žarkastog, crvenog i crnog vina, još je jedan dokaz da je i u ta davna vremena ono bilo cijenjeno i hvaljeno. Svojevrsni dokaz ovoj tvrdnji je i činjenica da se vino, u tom “najsavršenijem stvaralačkom djelu svih vjekova” (kako reče Gogolj), spominje čak stodvadeset puta.
Dobri poznavatelji Homerova djela, te “najveće tvorevine grčke i svjetske književnosti” tvrde da on nije samo prikupljao podatke o životu pomoraca, stočara, siromaha, bogataša i drugih osoba ili događaja, što ih u epu spominje i opisuje, već da je, s obzirom na pokazano njihovo poznavanje, zacijelo bio i njihovim neposrednim sudionikom. To dakako vrijedi i za onaj dio epa što se odnosi na lozu, grožđe i vino, što je uostalom još pred 2000 godina uočio najveći lirski pjesnik Augustova doba, Horacije, tvrdeći kako “hvaleći vino, izdao se vinopija Homer” (“Laudibus arguitur vini vinosus Homerus”).

Opisujući Odisejeva desetgodišnja ratovanja pod Trojom i pustolovine njegova desetgodišnjeg lutanja morima svijeta, Homer je u prvi plan istaknuo težnju glavnog junaka (Odiseja) za povratkom u zavičaj na otok Itaku (Thiaki ili Leukada), i kažnjavanje svih onih koji mu za vrijeme njegove odsutnosti trate imovinu (ponajprije objesne prosce njegove vjerne žene Penelope) i nevjerne služinčadi.
Na Odisejevom teškom putu (što traje četrdeset ili možda četrdeset i jedan dan od trenutka ispovijesti o svom desetgodišnjem lutanju, što ih je sam ispričao na dvoru feačkog kralja Alkinoja) saznajemo mnogo o naravi pojedinih osoba, od kojih neke pripadaju mitološkim bićima, drugi pak običnim smrtnicima. Jedni mu pomažu (mudra i pravična božica Atena), drugi odmažu (Posejdon i Helije, čija je srdžba izazvana prekoračenjem dopuštene mjere).
Detaljniji opis sadržaja i poruka tog epa u kojem je sadržan “humani svjetonazor i jasan odnos prema životu”, kako reče Tronski, opisan je djelomično i u knjizi “Iskrice o vinu”. U vinopediji se želi usmjeriti pozornost čitatelja prema značenju i mjestu vina u životu antičkog svijeta.

Povezano

Fakultativno aeroban

Fakultativno aeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

Aktivna zemlja

Aktivna zemlja je u vinarskoj praksi čest naziv za razna bistrila. Da ne bi došlo do zabune, ta bistrila valja ...

Russi Alexa

Russi Alexa (1853.- ?) učitelj gospodarstva na kraljevskom gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcih, napisao je ...
Novosti