Holba

Holba stara mjera za vino (politrenjak, polić, dvije holbe = jedna litra).

Povezano

Kvasci alkoholnog vrenja

Kvasci alkoholnog vrenja su jednostanična sitna živa bića (lat. naziv fermentum), koja biološka znanost svrstava u ...

Umjerena potrošnja vina

Vidi: razumna potrošnja vina prema SZO.

Vinjeta

Vinjeta (lozica, fr. vignette)je  likovni ukras prvog slova riječi na početku nekog teksta ili naslovne stranice, ...
Novosti