Hidrometar

Hidrometar (još i areometar od grč. araiós = tanak i metar, grč. metrón = mjera, dužina), naprava za mjerenje gustoće tekućina i to kapljevina. Postupak mjerenja tim instrumentom naziva se hidrometrija.

Povezano

Pobor Andrija

Pobor Andrija(1865.-1947.) župnik u Triblju, zaljubljenik u vinogradarstvo i vinarstvo, proizvođač pjenušca ...

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Clairette

Clairette (čit. kleret), je naziv za dvije mediteranske sorte v. l. od kojih se c. rosé praktički više i ne uzgaja,
Novosti