Hidroliza

Hidroliza je naziv kem. procesa kojim se veće molekule u reakciji s vodom i uz djelovanje enzima, kiselina ili lužina cijepaju u manje (npr. disaharid saharoza u monosaharide glukozu i fruktozu i sl.).

Povezano

Rizling

Rizling je zajednička riječ u imenu dviju sorata, rizlinga rajnskog i rizlinga talijanskog. Da u označavanju ne bi ...

Krezol

Krezol je na otoku Cresu i na susjednim otocima u Hrvatskom primorju, naziv vinske sorte bijelog grožđa maraštine.

Nijemi mošt

Nijemi mošt (mosto muto, konzervirani mošt) je mošt svježeg grožđa u kojem nije došlo do alkoholnog vrenja, jer je ...
Novosti