Hektolitar

Hektolitar uobičajena mjerna jedinica u vinarstvu za fizikalnu veličinu obujam, nastala iz decimalnog predmetka (prefiksa) hekto (od grč. riječi hekta – sto) kojoj je međunarodna dogovorena oznaka h, i oznake za dopuštenu mjernu jedinicu izvan SI, kojoj je naziv litar, a oznaka l ili L. Prema tome hl (ili hL) je 102 litara ili 100 l.

Povezano

Liko

Liko (lat. Raphia ruffia) je dio drva jedne afričke palme koji se koristi u pletarstvu i za vezivanje loze. (Trg. ...

Trbljan bijeli

Trbljan bijeli vinska je sorta slična talijanskoj sorti trebbiano romagnolo, uzgaja se u mnogim vinogorjima regije ...

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

Vidi: akronim BATF, (Ured za alcohol, duhan i vatreno oružje).
Novosti