Hansenula

Hansenula rod kvasaca iz porodice Saccharomycetaceae u koju su uvršteni i rodovi Saccharomyces, Pichia i drugi. Hansenula anomala je jedna vrsta iz ovog roda slabe fermentativne sposobnosti. Fermentira glukozu, ali i brojne druge šećere, a ima sposobnost proizvodnje estera (etil estera octene kiseline) vitamina B2 i octene kiseline. Zajedno s rodom Pichia uzročnik je pojave vinskog cvijeta, a neki radovi govore da je odgovorna i za sluzavost vina.

Povezano

Cipar

Cipar na površini od oko 20.000 ha pod lozom, godišnje proizvede 1.194.000 hl vina, 250.000 dt stolnoga i isto ...

PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi ...

Župljanka

Župljanka je vinska sorta bijelog grožđa nastala oplodnjom „crnih“ roditelja: prokupca i pinota crnog. Prema ...
Novosti