Hamtica

Hamtica naziv napitka koji se nekad spravljao i pio u Dalmatinskoj zagori miješanjem vina i kozjeg mlijeka.

Povezano

Lozin zeleni cvrčak

Lozin zeleni cvrčak je za vinogradare hrvatske Primorske regije i posebno za podregiju Istru, jedan od značajnijih ...

Lajt

Lajt (njem. Leite) je u krajevima s kajkavskim narječjem naziv za bačvu.

Dorada vina

Dorada vina s manje sreće izabran naziv od onog „školovanje vina” pod kojim se razumijeva velik broj enoloških ...
Novosti