Hamtica

Hamtica naziv napitka koji se nekad spravljao i pio u Dalmatinskoj zagori miješanjem vina i kozjeg mlijeka.

Povezano

Acetilmetilkarbinol

Acetilmetilkarbinol je istoznačnica za aceton.

Silen

Silen (grč. Silenos i Seilenos, lat. Silenus), prema mitologiji Starih Grka odgojitelj i pratilac boga vina ...

Ampelometrija

Ampelometrija (grč. ampelos = loza, métron = mjera) je područje ampelografije koje brojem nastoji izraziti ...
Novosti