HACCP

HACCP (akronim za hazard Analysis Critical Control Point), sustav provjere kakvoće jela i pića prihvaćen od mnogih međunarodnih ustanova kao najuspješniji način nadzora bolesti nastalih trovanjem hranom. Izveden je iz upravljačkog sustava “Failure Mode and Effect Analysis” koji prati proizvod od sirovine iz kojeg će on biti izrađen do konačne potrošnje, dakle, kroz sve stadije. Nadzor se ne provodi samo kao testiranje finalnog proizvoda, već kroz cijeli tijek nastanka, a obavlja ga multidisciplinarni tim stručnjaka (sastavljen od mikrobiologa, kemičara, fizičara i tehnologa). Taj sustav upravljanja sigurnošću hranom temelji na sedam osnovnih načela, od analize opasnosti i identifikacije kritičnih kontrolnih točaka i određivanja granica za svaku kontrolnu kritičnu točku do uspostave kontrolnih radnji, postupaka, verifikacije, dokumentacije i zapisa. Prema odredbama članka 2 i 29 Zakona o hrani (NN 117/03) i Pravilnika o ispravnosti vode za piće (NN 182/04), rok za provedbu ovog sustava u RH je 18. 07. 2006. Prema tome, i prije ulaska u EU, RH je odlučila preuzeti ovaj sustav i primijeniti ga u svim područjima prehrambene industrije.

Povezano

Glavni, zimski ili pravi pup vinove loze

Glavni, zimski ili pravi pup vinove loze razvije se u pazušku lista na ljetorastu – mladici u tijeku njena rasta. S
Bregovita Hrvatska- Lepi bregi zeleni, oj zeleni!

Bregovita Hrvatska- Lepi bregi zeleni, oj zeleni!

Zagrebu se je 20.listopada.2023. održao drugi Festival vina Bregovite Hrvatske, vinske regije koja uključuje ...
Novosti