HACCP

HACCP (akronim za hazard Analysis Critical Control Point), sustav provjere kakvoće jela i pića prihvaćen od mnogih međunarodnih ustanova kao najuspješniji način nadzora bolesti nastalih trovanjem hranom. Izveden je iz upravljačkog sustava “Failure Mode and Effect Analysis” koji prati proizvod od sirovine iz kojeg će on biti izrađen do konačne potrošnje, dakle, kroz sve stadije. Nadzor se ne provodi samo kao testiranje finalnog proizvoda, već kroz cijeli tijek nastanka, a obavlja ga multidisciplinarni tim stručnjaka (sastavljen od mikrobiologa, kemičara, fizičara i tehnologa). Taj sustav upravljanja sigurnošću hranom temelji na sedam osnovnih načela, od analize opasnosti i identifikacije kritičnih kontrolnih točaka i određivanja granica za svaku kontrolnu kritičnu točku do uspostave kontrolnih radnji, postupaka, verifikacije, dokumentacije i zapisa. Prema odredbama članka 2 i 29 Zakona o hrani (NN 117/03) i Pravilnika o ispravnosti vode za piće (NN 182/04), rok za provedbu ovog sustava u RH je 18. 07. 2006. Prema tome, i prije ulaska u EU, RH je odlučila preuzeti ovaj sustav i primijeniti ga u svim područjima prehrambene industrije.

Povezano

Etanol

Etanol (kem. empirijska formula C2H6O, a racionalna C2H5OH) je iza vode količinski najzastupljeniji sastojak u vinu

Vinkovo

Vinkovo(još i Vincekovo, Vincelovo, Vinceće) je vinogradarski blagdan, vezan uz dan Sv. Vinka (22. I.). Tada ...

Rogoz

Rogoz je u nas zajednički naziv za veći broj vrsta močvarnih i do 3 m visokih zeljastih biljaka iz roda Typha, ...
Novosti