Gusto vino

Gusto vino (vinarski termin) je jako ekstraktno, uz to još i jako alkoholno i jako obojeno kad je riječ o crnom vinu, za koje se najčešće i koristi ovaj termin. Zbog obilja spomenutih sastojaka gusta vina vrlo često služe za sljubljivanje (kupažiranje) s vinima kojima ti sastojci nedostaju. Gusta su najčešće vina južnih vinorodnih područja, a budući da su siromašna kiselinom, označavaju se još i kao teška i tupa vina.

Povezano

Red svetog Fortunata

Red svetog Fortunata (akronim - kratica RSF, Ordre de Saint Fortunat, Association Internationale Caritative et ...

Međunarodni centar za dokumentaciju zaštite kontroliranog podrijetla vina

Vidi: C.I.D.E.A.O.

Babić crni

Babić crni je autohtona dalmatinska crna vinska sorta, uzgoj koje se temeljem Pravilnika o Nacionalnoj listi ...
Novosti