Gustinjsko vino

Gustinjsko vino je jedna od brojnih istoznačnica za suškovo vino.

Povezano

Otkiseljavanje

Otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je dopušten, ali sve manje upotrebljavan postupak u ...

Umjerena potrošnja vina

Vidi: razumna potrošnja vina prema SZO.

Tona

Tona je naziv mjerne jedinice čija je oznaka t (fizikalna veličina masa), koji se definira kao 1t = 1 Mg = 103kg. ...
Novosti