Gouois blanc

Gouois blanc je francuski naziv za kultivar biela belina velika, koji je zaslugom Antona Trummera, kao sorta prisutna u sortmentu vinove loze na području Hrvatske uvrštena u znamenitu knjigu Hermana Goethea “Ampelographie – Rebenkunde – Zweite Auflage” objavljene davne 1887. godine.
Taj je kultivar uzgajan i na području Štajerske, gdje se naziva Heunisch weisser.Vrstan rasadničar Trummer, Antun (sin ampelografa Franza Xavera Trummera) je tu sortu opisao u “imeniku trsja u hrvatskih vinogradih” i “popisu trsja koje se goji u šumarskom zavodu i ratarnici u Križevcima”, pa te dokumente (u dva navrata (1876. i 1877.) predao predsjedniku internacionalne ampelografske komisije, ampelografu Hermanu Goethe-u.
Molekularno-genetskim postupcima znanstvenici Bowers i suradnici utvrdili su (1999. godine) da je jedan od roditelja danas vrlo poznatog i cijenjenog kultivaa chardonnay-a (uz drugog iz skupine pinota) upravo spomenuta biela belina velika.

Povezano

Zadarka crna

Zadarka crna je vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...

Koliba

Koliba u Srijemu nekad češće, sada sve rjeđe korišten naziv za klet, odnosno vinarski podrum u vinogradu u kojem se

Manitno vrenje

Manitno vrenje (u Dalmaciji poznatije kao slatki maravan ili marovan) je bolest vina koju izazivaju brojni ...
Novosti