Gouois blanc

Gouois blanc je francuski naziv za kultivar biela belina velika, koji je zaslugom Antona Trummera, kao sorta prisutna u sortmentu vinove loze na području Hrvatske uvrštena u znamenitu knjigu Hermana Goethea “Ampelographie – Rebenkunde – Zweite Auflage” objavljene davne 1887. godine.
Taj je kultivar uzgajan i na području Štajerske, gdje se naziva Heunisch weisser.Vrstan rasadničar Trummer, Antun (sin ampelografa Franza Xavera Trummera) je tu sortu opisao u “imeniku trsja u hrvatskih vinogradih” i “popisu trsja koje se goji u šumarskom zavodu i ratarnici u Križevcima”, pa te dokumente (u dva navrata (1876. i 1877.) predao predsjedniku internacionalne ampelografske komisije, ampelografu Hermanu Goethe-u.
Molekularno-genetskim postupcima znanstvenici Bowers i suradnici utvrdili su (1999. godine) da je jedan od roditelja danas vrlo poznatog i cijenjenog kultivaa chardonnay-a (uz drugog iz skupine pinota) upravo spomenuta biela belina velika.

Povezano

Disocijacija

Disocijacija (od lat.riječi dissociare – razdružiti) je utemeljena na hipotezi (koju je postavio prirodoslovac ...

Crveno vino

Crveno vino istoznačnica za crno vino. Manje obojeno crno, odn. crveno vino naziva se (poglavito u narodnim ...

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine redovita je pojava svih ocjenitelja vina. Ako se ocjenjuju
Novosti