Gouais blanc

Gouais blanc francuski naziv sve češće spominjanog kultivara biela belina velika, koji se je u prošlosti uzgajao na vinogradarskom području današnje Kontinentalne Hrvatske. Prvi opis te sorte (na prijedlog Antona Trummera) u Ampelografskom atlasu iz 1887., opisao je Goethe, Hermann. Nakon otkrića ta je biela belina velika jedan od roditelja danas vrlo rasprostranjenoj i cijenjenoj sorti chardonnay i frankovka, ponovo se je pobudio interes ampelografa i selekcionara za uzgoj tog znamenitog roditelja i eventualnim daljnjim ispitivanjem mogućih slijedećih njegovig potomaka.

Povezano

Rampaš

Rampaš (njem.) je mlado vino u vrenju, tj. u onoj fazi kada više na okus nije slatko, a još uvijek vrije.

Zinfandel

U III. izdanju ovog leksikona zapisano je kako se u stranoj stručnoj literaturi z. najčešće opisuje kao ...

Viskozitet

Viskozitet je pojam kojim se, kada govorimo o tekućinama (tj. o kapljevinama i plinovima) označava otpornost ...
Novosti