Gouais blanc

Gouais blanc francuski naziv sve češće spominjanog kultivara biela belina velika, koji se je u prošlosti uzgajao na vinogradarskom području današnje Kontinentalne Hrvatske. Prvi opis te sorte (na prijedlog Antona Trummera) u Ampelografskom atlasu iz 1887., opisao je Goethe, Hermann. Nakon otkrića ta je biela belina velika jedan od roditelja danas vrlo rasprostranjenoj i cijenjenoj sorti chardonnay i frankovka, ponovo se je pobudio interes ampelografa i selekcionara za uzgoj tog znamenitog roditelja i eventualnim daljnjim ispitivanjem mogućih slijedećih njegovig potomaka.

Povezano

HSGD

HSGD Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo.

Viognier

Viognier naziv jednog od brojnih bijelih francuskih kultivara grožđa (čije se porijeklo povezuje i sa hrvatskom ...

Armenija

Armenija uz Gruziju i Azerbajdžan i u ovoj se zakavkaskoj planinskoj državi (s oko 3,800.000 stanovnika, od čega ...
Novosti