Gouais blanc

Gouais blanc francuski naziv sve češće spominjanog kultivara biela belina velika, koji se je u prošlosti uzgajao na vinogradarskom području današnje Kontinentalne Hrvatske. Prvi opis te sorte (na prijedlog Antona Trummera) u Ampelografskom atlasu iz 1887., opisao je Goethe, Hermann. Nakon otkrića ta je biela belina velika jedan od roditelja danas vrlo rasprostranjenoj i cijenjenoj sorti chardonnay i frankovka, ponovo se je pobudio interes ampelografa i selekcionara za uzgoj tog znamenitog roditelja i eventualnim daljnjim ispitivanjem mogućih slijedećih njegovig potomaka.

Povezano

Carmenère

Carmenère (čit. karmenere) je naziv crne sorte grožđa iz koje se u Čileu proizvodi istoimeno, obojeno, stasito i ...

Integralna (ili integrirana) zaštita bilja

Integralna (ili integrirana) zaštita bilja podrazumijeva središnji put između dva ekstrema, konvencionalnog (tj. ...

Podrumar

Podrumar se još naziva i vinar i pivničar  osoba je s odgovarajućim stupnjem teoretskog i praktičnog znanja i ...
Novosti