Glukuronska kiselina

Glukuronska kiselina nastaje slično kao i glukonska kiselina aktivnošću plijesni koje se u vlažnim jesenima razviju na kožici bobice grožđa. Empirijska joj je formula C6H10O7, a racionalna CHO CHOH CHOH CHOH CHOH COOH. Njen je sadržaj upola manji od glukonske kiseline (i kreće se od 0,5 do 1 g/l). Zbog aldehidnog stanja (CHO) i redukcije Felingove otopine prilikom analize vina službenim postupkom, njena će se količina iskazati kao neprevreli šećer. Ova organska kiselina, iako prisutna u vrlo maloj količini, pridonosi skladnosti vina

Povezano

Esterifikacija

Esterifikacija proces sličan neutralizaciji kiselina, pri čemu ulogu baze ima alkohol koji se s kiselinom spaja u ...

Cesar Pavao

Cesar, Pavao (1871. 1946.), autor stručnih knjiga, brošura i stručnih članaka iz vinogradarstva (Kako se može ...

Miris sumporovodika

Miris sumporovodika je uobičajen vinarski termin za manu koja je u stvari neugoda, tj. zadah ili smrad po sumporovodiku.
Novosti