Glavni, zimski ili pravi pup vinove loze

Glavni, zimski ili pravi pup vinove loze razvije se u pazušku lista na ljetorastu – mladici u tijeku njena rasta. S početka je zelen, a rastući mijenja boju, da bi po završetku vegetacije, pred početak zimskog mirovanja i nakon što loza odbaci lišće postao svjetlo do tamno smeđ, a nijansa njegove obojenosti ovisi o naravi kultivara. Vanjski pokrov pupa čine dva nešto deblja, smolastom tvari prekrivena listića, štiteći nježnu unutrašnju građu u čijem je središtu (kada govorimo o glavnom, zimskom, pravom, na sredini mladice oblikovanom pupu) glavno oko, i postrance od njega jedna ili više suočica. Na glavnom se oku uz povećalo razaznaju buduća međukoljenca i na njima budući listovi i grozdovi. Valja znati da se od mjesta na mladici (rozgvi) na kojoj se glavni (odnosno zimski ili pravi) pup oblikuje ovisi njegov izgled, građa, razvijenost i buduća uloga u životu loze. S obzirom na to, glavne, zimske ili prave pupove možemo razvrstati u tri skupine. Prvu čine pupovi što se oblikuju na osnovi (bazi) mladice, a takvi imaju samo glavno oko (a samo iznimno i suočice) i u pravilu se iz njih u slijedećoj vegetaciji ne razvije mladica.

U drugu skupinu glavnih pupova svrstavamo one što se oblikuje neposredno iznad upravo opisanih pupova prve skupine. Takav pup nazivamo crno oko ili “slipac” tj. lažljivac. Iz “slipca” u iznimnim prigodama slijedeće će vegetacije izrasti mladica, ali je ona najčešće nerodna (pa je stoga i dobila opisan ružni naziv). Potpuno razvijeni pravi odnosno glavni još zvani i zimski pupovi oblikuju se na mladici iznad mjesta na kojima se razviju opisani (ponekad zajedno zvani spavajući pupovi prvog i drugog reda) i iz njihovih će glavnih oka i iz suočica u slijedećoj vegetaciji izrasti mladice. Mladice izrasle iz glavnog oka nosit će glavni rod, dok će mladice izrasle iz suočica takva pupa biti slabo rodne ili nerodne. Ponekad iz suočica takvih pupova potjeraju mladice tek nakon što mladice izrasle iz glavnog oka stradaju zbog kasnog proljetnog mraza, a to je karakteristika samo nekih kultivara, o čemu vinogradari u područjima gdje su takve vremenske nepogode česte, moraju vod

Povezano

Silicijev dioksid

Silicijev dioksid (SiO2, kremična kiselina) dopušteno je bistrilo u vinarstvu, uz uvjet da je tehnički čist, i da u

Vunasta lozina uš

(Pulvinaria vitis) je termofilni štetnik na vinovoj lozi, pa je to razlog što se pretežno i nalazi u vinogradima ...

Tvrdac

Tvrdac je jedna od većeg broja istoznačnica (sinonima) vinske sorte kujundžuša. To je ime dobila zbog prozirne, ...
Novosti