Giberelinska kiselina

Giberelinska kiselina pripravak, proizvod neke fitopatogene gljivice kojim se prska grožđe zobatica (ponajviše besjemenih kultivara, apyrena) u doba cvatnje, ili se svaki grozd uranja u vodenu otopinu (obično 18 g čiste g. k. u 1 l vode) tog fitohormona sa svrhom prorjeđivanja cvjetova i proizvodnje jednolikih krupnih bobica. G. k. djeluje na izduljivanje stanica tkiva bobica i pospješuje njihov (tzv. divovski) rast, a takvo njeno djelovanje pripisuje se još uvijek hipotetskom hormonu cvata. Time se štedi na troškovima živog rada za provedbu jednog od poslova zelene rezidbe, (kojim bi se pinciranjem i rezanjem prorjeđivali grozdovi), ali postoji sumnja za štetnost preparata po zdravlje potrošača, pa će se donošenjem zakona o vinogradarstvu morati urediti deklariranje proizvoda tretirana ovim sredstvima.

Povezano

Pudariti

Pudariti je čuvati urod u vinogradu od kradljivaca, ali i tjerajući, odnosno plašeći ptice (drozda i drugu divljač ...

Vinodol

Vinodol (dolina u vinogradarskoj regiji Primorska Hrvatska, i to u podregiji Hrvatsko primorje, od Novog ...

Fliš

Fliš je naziv tla koje čine slojevi lapora (mješavine gline i vapnenca), pješčenjaka (kako se naziva kremeni ...
Novosti