Gegić

GegicGegić (istoznačnica debeljan) je rasprostranjena i Pravilnikom o Nacionalnoj listi svrstana među dopuštene sorte bijelog grožđa u podregiji Hrvatsko primorje, poglavito na kvarnerskim otocima i na sjevernodalmatinskom otoku Pagu, gdje se nekada iz njena grožđa proizvodilo hvaljeno vino „paška žutica”. Tada je ova sorta bila vodeća sorta na tom otoku, pa joj otuda još i ime paškinja. Zbog neredovite rodnosti, osipanja u cvatnji i slabe otpornosti na pepelnicu njena zastupljenost u sortimentu stalno pada. To je razlog što nije uvrštena među preporučene kultivare i u drugim podregijama regije Primorska Hrvatska.

 

Povezano

Žlahtnina

Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije plemenka bijela i ...

Zone prema A.J.Winkleru

Razne sorte vinove loze prilagodile su se ekološkim uvjetima tla i podneblja u kojem su se razvile, pa kada se ...

Vinske ceste

Vinske ceste su posebno označeni i zaštićeni putovi koji prolaze kroz vinorodna područja i uz koje su izgrađeni ...
Novosti