Game bojadisar

Game bojadisar izgovor već opisane sorte gamay bojadisar.

Povezano

Otkiseljavanje

Otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je dopušten, ali sve manje upotrebljavan postupak u ...

Žuti grozdov moljac

Žuti grozdov moljac je (Eupoecilia ambiquella), opasan štetnik. U sjeverozapadnim vinorodnim područjima RH češći je
Novosti