Fumé blanc

Fumé blanc je u Kaliforniji naziv za sauvignon blanc. Nakon razdoblja Prohibicije, pod tom je sortom bilo malo vinograda, a do 1966. godine tim se je površinama pribrajao i rodniji, a s obzirom na kakvoću manje cijenjen klon sauvignon vert. To je razlog da su mnogi proizvođači imali poteškoća s prodajom takva vina, pa je Robert Mondavi došao na ideju da vino iz sorte sauvignon blanc (bez sljubljivanja s vinom sauvignon vert) nazove Fumé blanc, i ime se zadržalo.

Povezano

Oksalna kiselina

Oksalna kiselina (empirijska formula C2H2O4, racionalna COOH COOH) je jedna od tridesetak organskih kiselina što se

Maceljski Milan

(1925.-2007.) agronom, entomolog, fitomedicinar, prof. na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Agronmskog ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...
Novosti