Flaširanje vina

Flaširanje vina je i kod nas uobičajen izraz za ulijevanje (punjenje) vina i dr. pića u boce (od njemače imenice Flasche). Njem. Flaschenabfüllung, punjenje boca.

Povezano

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Berba grožđa

Berba grožđa (trgadba/trgatva, jematva..) odgovoran je posao o kojemu uvelike ovisi kakvoća budućeg vina, pa kod ...

Ambalaža

Ambalaža (fr.-emballage) je oznaka za posude, sanduke, kutije, vreće itd. u kojima se roba čuva, skladišti, prevozi
Novosti