Fitopatologija

Fitopatologija je znanost koja se bavi proučavanjem biljnih bolesti koje uzrokuju patogene gljivice (odgovorne za gljivične bolesti vinove loze i dr. bilja), bakterije, virusi odnosno fitoplazme, ali i bolestima izazvanim poremetnjom u fiziologiji prehrane (kloroze), te otkrivanjem postupaka za njihovo suzbijanje i liječenje.

Povezano

Tegljiva

Tegljiva su (sluzava) vina (VT) su bolesna vina, koja se npr. kod lijevanja u čašu «vuku», što na potrošača ...

Krunski poklopac

Krunski poklopac je metalni zatvarač za bocu kojim se otvor boce ne čepi, već pokriva i tako hermetički zatvara. S ...

Liqueur de tirage

Liqueur de tirage (fr. čit. liker d tiraž, riječ tiraž uz tisak, nakladu itd. znači i točenje) je sirup proizveden ...
Novosti