Fitomedicina

Fitomedicina je jedna od znanstvenih grana (područje biotehničkih znanosti) koja obuhvaća niz aktivnosti s područja zaštite bilja od kukaca, zatim nematoda, grinja (entomologija), gljivičnih, bakterijskih i virusnih uzročnika bolesti (fitopatologija), korova (herbologija) itd. Prema uzoru na slične termine (medicina, farmacija ili apoteka, sanitetske mjere i sl.) u humanoj i životinjskoj medicini, govorimo o fitosanitetskim mjerama, o fitofarmacijskoj industriji, fitoapotekama, a znanstvenike i stručne osobe što se bave tim poslovima, valja, umjesto zaštitarima, nazivati fitomedicinarima.

Povezano

Müller Hermann iz Thurgau

Müller Hermann iz Thurgau, vinogradar i poznati selekcionar iz Švicarske.  Križanjem je uzgojio novi kultivar ...

Liofilizacija

Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one smrznu te da se ...

Vanilin

Vanilin je naziv jednog od brojnih fenolnih spojeva koji u vino dospijevaju iz dužice bačve, točnije iz ...
Novosti