Filtar preša

filtar presaFiltar preša vrsta filtra za odvajanje tekuće faze mošta ili vina od krutog dijela rijetkog taloga nakon obavljenog taloženja ili prvog pretoka i sl. Odnos tekuće i krute faze u takvim rijetkim talozima ovisi o tehnološkom postupku preradbe, sorte i dr. čimbenika, a obično se kreće 70:30. Umjesto da se čeka slijeganje taloga kako bi se bistri dio dekantacijom odvojio, čime se riskira da zbog dugog ležanja na talogu vino poprimi neugodan vonj po talogu, pristupa se filtriranju f. p., a još bolje se taj posao obavi flotacijom. Uz raznolika tehničko tehnološka rješenja najčešće su to filtri s pločama, ili platnima iz pamučnog ili sintetskog materijala (kao što su poliesteri, polietilen i drugi) na kojima kroz filtracijski sloj (infuzorijsku zemlju ili talog koji se na površini ploče nakuplja) prolazi mošt ili vino.

Kada se zbog debljine filtracijskog sloja (taloga što ga čine proteinske tvari kvasca, bobica, peteljčica i kristali striješa) tlak u filtru poveća do dopuštene granice (za pamučne platnene ploče do 3, za sintetične do 8, a za metalne do 12 bara), a kapacitet filtracije znatno smanji, zaustavlja se filtracija, filtar rastavlja, a kruti talog s ploča skida. Talog mladoga vina sadrži znatne količine (i do 50%) striješa pa se suši, ili svjež, još vlažan otprema u tvornicu za proizvodnju vinske kiseline. Nakon pranja i ponovnoga sastavljanja, filtracija se ponavlja. Postoje i filtri za rijetke taloge s kontinuiranim radom, a takav je npr. vakuumski rotacijski filtar.

Povezano

Pinter

Pinter (njem) je  isto što i bačvar, odnosno zanatlija što izrađuje drvene kace, brente i njima slično drveno ...

Roussanne

Roussanne (još i roussette) je naziv kultivara bijelog grožđa što se uzgaja u francuskim vinorodnim područjima ...

Mikron

Mikron je prvotni naziv za mikrometar. 1 µm = 10-6 m. (ili 0,000001 m), odnosno 10-3 mm (ili 0,001 mm).
Novosti