Fiksni aciditet vina

Fiksni aciditet vina isto što i nehlapiva kiselost mošta i vina. Fiksni aciditet čini zbroj sadržaja jabučne, mliječne, vinske i drugih pretežito organskih, ali, i neorganskih nehlapivih kiselina. Izračunava se tako da se od ukupne kiselosti u g/l oduzmu kiseline koje su hlapive u g/l.

Povezano

J

J joule, oznaka mjerne jedinice za rad, energiju i količinu topline; čit. džul.

Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i ...

Okatac

Okatac (ružica crvena, glavinuša) je vinska sorta crnog grožđa što se uzgaja u podregijama Dalmatinska zagora i ...
Novosti