Fiksni aciditet vina

Fiksni aciditet vina isto što i nehlapiva kiselost mošta i vina. Fiksni aciditet čini zbroj sadržaja jabučne, mliječne, vinske i drugih pretežito organskih, ali, i neorganskih nehlapivih kiselina. Izračunava se tako da se od ukupne kiselosti u g/l oduzmu kiseline koje su hlapive u g/l.

Povezano

Bezalkoholna pića

Bezalkoholna pića su mnogi i raznovrsni proizvodi, međutim, tim se imenom u prometu označavaju samo oni koji se ...

Marsala

Marsala (tal.) je specijalno likersko vino nazvano po gradu Marsali na Siciliji, premda kakvoćom i čuvenošću ne ...
Novosti