Fermentacija

Fermentacija (lat.), vrenje.
Vidi: alkoholno vrenje (isto što i alkoholna fermentacija), jabučno mliječno vrenje (isto i jabučno mliječna fermentacija), mliječno kiselo, octeno itd. vrenje ili fermentacija. Slični procesi kod pripreme kruha, proizvodnje kiselog kupusa, mlijeka i sl. nazivaju se uz fermentacija i vrenje još kisanje, kiseljenje ili previranje.

Povezano

Rose

Rose (fr.)  ružičast, kod nas najčešće oznaka za ružičasto-crvenkasta, a rjeđe i za ružičasto rubinskocrvena vina. ...

Vinski talog

je sediment vina sastavljen od izumrlih ili živih stanica kvasca, krutih ostataka grožđa (sjemenki, kožica i dr.), ...

Ljubičastotamnocrvena s modrim refleksima

Ljubičastotamnocrvena s modrim refleksima su najčešće vina proizvedena odgovarajućom maceracijom iz crnog grožđa ...
Novosti