Fenolne kiseline

Fenolne kiseline su derivati oksicimetnih kiselina (od kojih su najprisutnije p-kumarna, kafa i kina kiselina) svrstane u skupinu po građi sličnih organskig tvari čije je zajedničko ime polifenoli.

Povezano

Vinum croaticum

udruga koja u okviru Hrvatske obrtničke komore (Zagreb, Ilica 49) okuplja male vinogradare i vinare, organizira ...

Thomasova drosga

Thomasova drosga je fosfatno mineralno gnojivo (koje nastaje primjerice u Thomasovim pećima kao sporedan proizvod ...

Belan

Belan makedonski naziv za španjolsku vinsku sortu garnaha branka, koja je poznatija pod francuskim imenom grenache ...
Novosti