Fenolne kiseline

Fenolne kiseline su derivati oksicimetnih kiselina (od kojih su najprisutnije p-kumarna, kafa i kina kiselina) svrstane u skupinu po građi sličnih organskig tvari čije je zajedničko ime polifenoli.

Povezano

Vinjaga

Vinjaga je hrv. ime za samoniklu vinovu lozu, Vitis silvestris, još zvanu šumska loza, vinika i loznica. Vidi: ...

Gruzija

Gruzija Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) ...

Galon

Galon (od engl. gallon), jedinica za mjerenje volumena tekućina i žita od 4,5436 l (engleski), odnosno 3.785 l ...
Novosti