Europski red vitezova vina

Europski red vitezova vina je više od pet stotina godina stara družba, koja je obnovljena nakon II. Svjetskog rata u slobodnom gradu Eisenstadtu (Željeznom), Burgenlandu (Gradišće), Austrija, pod imenom Austrijski i Gradišćansko-panonski red vitezova vina, a kao članica (membre) Fédération Internationale des Confréries Bachiques u Parizu. Od 1997. mijenja ime u Europski red vitezova vina (Ordo Equestris Vini Europae). U cilju širenja svoje aktivnosti u drugim državama, “Red”, kojem je sjedište u Željeznom, (Hauptstrasse 13) uspostavlja svoje “konzulate” kao podružnice, pa su takve osnovane u Češkoj, Slovačkoj, Italiji (Furlaniji) i nekim drugim europskim državama,
2. lipnja 1990. god. potpisana je konvencija, a 26. listopada 1991. god. i dogovor (contract) o uspostavljanju konzulata za Republiku Sloveniju, kojem je sjedište u Minoritskom samostanu (tj. u samostanu Male braće) u Ptuju, Trg Slobode 1. Viteški red je značajan čuvar vinske kulture, te djeluje na kulturno-društvenom području, neopterećen političkim, gospodarskim ili položajnim interesima.
29. lipnja 2006. utemeljena je i Bratovština Hrvatskih vinskih vitezova (u sastavu Ordo Equestris Vini Europae – Europskog reda vinskih vitezova, kao konzulat Hrvatske), a sjedište bratovštine je u Zagrebu, Prisavlje 2

Zadaća reda je:

  • njegovanje, unaprjeđenje i širenje vinske kulture i uz nju vezanih djelatnosti,
  • prenošenje znanstvenih saznanja o vinu,
  • veličanje i promidžba plemenitih vina i podupiranje njihovih najboljih svojstava,
  • priznavanje kulturno-etičkih vrijednosti, kao i podupiranje socijalne i karitativne djelatnosti. Viteštvo je pripadnost ideji istinske plemenitosti duha,
  • zauzimanje za sve lijepo, dobro i istinito, za idealne vrijednosti, plemenitu duhovnost i viteško prijateljstvo.
    Svi prisežnici viteškog reda su položajno ravnopravni. Svaki prisežnik (čiji je broj ograničen tzv. Numerus clausus), tj.: hospes-pripravnik, savjetnik, sudac i vitez (te ostali članovi u rangu viteza poput Dama i Velika dama reda) pristupanjem u viteški red dužan je u posebnom, službenom, a također i javnom djelovanju stremiti oživotvorenju plemenitih ciljeva reda a u redu aktivno sudjelovati. Vodstvo konzulata sastoji se od dva prokonzula i pet konzularnih savjetnika (koji obnašaju dužnosti notara – bilježnika, zakladnika, vikara, majstora vina i gastronomskog majstora).

Slogan družbe glasi:
“In honorem Dei et in honorem vini”,
što u prijevodu glasi:
“U slavu Boga i u slavu Vina”.

Povezano

Gradišćansko-panonski red vitezova vina

Vidi: Europski red vitezova vina.

Vinogradišće

Vinogradišće je naziv za zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće, ...
Novosti