Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je, (kako stoji u Pravilniku NN 172/04.), alkohol dobiven rafinacijom prevrelih sirovina poljoprivrednog podrijetla, s tim da okus i miris udovoljava svojstvima upotrebljene sirovine, da najniža alkoholna jakost ne bude manja od 96 % vol., i da najviši zaostali sadržaj hlapivih sastojaka ne smije biti veći od slijedećih vrijednosti: za ukupnu kiselost (preračunato na octenu) 1,5 g/hl a.a., za estere (preračunato na etilni acetat) 1,3 g/hl a.a., za aldehide (preračunato na acetaldehid) 0,5 g/hl a.a., za metanol 50 g/hl a.a. i za hlapive baze koje sadrže dušik 0,1 g/hl a.a. Gornja dopuštena količina suhog ekstrakta je 1,5 g/hl a.a., dok sadžaj furfurola ni u najmanjoj količini nije dopušten.

Povezano

Bitla

Bitla još i bikla - za razliku od hamtice, smutice, zdravljaka i poluše koje se u nekim područjima Dalmatinske ...

Traminac mirisni

Traminac mirisni (njem. Gewürztraminer, fr. savagnin aromatique rosé prema nekima posebna je sorta v. l. dok je ...

SI

SI je akronim (kratica) za Le System International d’Unites, tj. za oznaku Međunarodni sustav mjernih ...
Novosti