Esterifikacija

Esterifikacija proces sličan neutralizaciji kiselina, pri čemu ulogu baze ima alkohol koji se s kiselinom spaja u ester. Esteri u pravilu imaju ugodan (voćni) miris, a najzastupljeniji ester u vinu je etilni ester octene kiseline (ili etil acetat) koji nastaje u procesu esterifikacije octene kiseline i etanola, u praksi poznatiji kao miris starog vina.
(CH3COOH + OHC2H5 → CH3COOC2H5 + H2O). Dakle, zamjenom H atoma OH skupine s etilnom skupinom dobiva se etilni ester octene kiseline ili etilacetat čija se pretvorba može iskazati i na ovaj način: CH3C(=O)OH + HOC2H5 → CH3C(=O)OC2H5 + H2O

Povezano

Kralj Rudolf

Kralj Rudolf (1896.-1968.), vinarski stručnjak u Enološkom zavodu u Zagrebu, gdje prvi kod nas počinje selekciju i ...

Lipovina

Lipovina je vinska sorta koja je dobila ime po aromi što podsjeća na lipov cvijet. Njen uzgoj je kod nas skoro u ...

Calvados

Calvados (čit.: kalvados), po jednom od pet franc. departmana što se nalaze u povijesnoj pokrajini Normandiji, (uz ...
Novosti