Esterifikacija

Esterifikacija proces sličan neutralizaciji kiselina, pri čemu ulogu baze ima alkohol koji se s kiselinom spaja u ester. Esteri u pravilu imaju ugodan (voćni) miris, a najzastupljeniji ester u vinu je etilni ester octene kiseline (ili etil acetat) koji nastaje u procesu esterifikacije octene kiseline i etanola, u praksi poznatiji kao miris starog vina.
(CH3COOH + OHC2H5 → CH3COOC2H5 + H2O). Dakle, zamjenom H atoma OH skupine s etilnom skupinom dobiva se etilni ester octene kiseline ili etilacetat čija se pretvorba može iskazati i na ovaj način: CH3C(=O)OH + HOC2H5 → CH3C(=O)OC2H5 + H2O

Povezano

Hibrid

Hibrid isto što križanac i bastard, (etimološki) grčka riječ koja označava dvostruko podrijetlo, odnosno (prevedeno

Šerman Nikola

Šerman Nikola (1899.-1967.) prof. i predstojnik zavoda za vinogradarstvo i voćarstvo na Agronomskom fakultetu u ...

Otkiseljavanje

Otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je dopušten, ali sve manje upotrebljavan postupak u ...
Novosti