Erysiphe necator

Erysiphe necator je naziv uzročnika opake bolesti pepelnice ili oidija na vinovoj lozi i drugom bilju. Stari naziv, koji se još uvijek u praksi koristi je Uncinula necator.

Povezano

Kcal

Kcal (oznaka za kilo što grčki znači tisuća i kalorija, dakle za 1.000 cal.).

Akar

Akar (tur.) je uz značenje za posjed (kuće i zemljišta kao neotuđivog imetka) i stara mjerna jedinica za površinu ...

Lobesia botrana

Lobesia botrana je znanstveno latinsko ime pepeljastog grozdovog moljca, ranije poznatog po nazivu Polychrosus botrana.
Novosti