Epifitna mikroflora

Epifitna mikroflora grč. epifyton = na biljci, mikrós = sitan prema, lat. floris = cvijet) organizmi što žive na drugoj biljci, a ne štete joj, nisu njeni nametnici, paraziti. To su npr. kvasci, što će, nakon gnječenja grožđa, obaviti pretvorbu šećera u alkohol i ostale proizvode alkoholnog vrenja, pa govorimo o spontanoj (za razliku o dirigiranoj) fermentaciji.

Povezano

Džibra

Džibra (tur), komina, kod nas najčešće naziv za predestiliranu kominu.

Vino Ljubljana

Vino Ljubljana (do 1992. Gospodarsko rastavišče Ljublja­na, a od tada Ljubljanski sejem) bio je organizator ...

Mužar

Mužar (njem.), starinski top, prangija ili njemu slična naprava iz koje se nekad u vinogradima pucalo da bi se ...
Novosti