Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog enološkog bistrila je dopuštena, ali ograničena na najviše 10 g/hl.

Povezano

Othello crni

Othello crni (čit. otelo) se ubraja u skupinu starijih hibrida (direktora) i prema važećem ZOV-u u RH (i u mnogim ...

Uzgojni oblici i sustavi uzgoja vinove loze

Uzgojni oblici i sustavi uzgoja vinove loze temelje se na vežem  broju čimbenika u koje svrstavamo prirodne uvjete ...

Butilenglikol

Butilenglikol istoznačnica 2,3 butandiol.
Novosti