Enocijanin

Enocijanin (grč. oinos vino, kianos modro), bojilo grožđa, koje se dobiva ekstrakcijom svježih ili konzerviranih kožica crnog grožđa. U postupku proizvodnje koriste se razni rastvarači, a proizvod (u krutom kao prah, tekućem ili kašastom stanju) je zabranjeno upotrebljavati za poboljšanje boje vina. Koristi se, međutim, u drugim granama prehrambene industrije, najčešće u konditorskoj.

Povezano

Fakultativno aeroban

Fakultativno aeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

Fosfor

Fosfor je naziv elementa koji je ime dobio od grčke riječi phosphoros, što se prevodi kao nosilac svijetlosti, jer ...
Novosti