Ebulioskop

Ebulioskop je naziv naprave kojom se određuje vrelište tekućine (kapljevine). Riječ temelji na lat. i grč. ebullire – vreti i skopéō – gledam, odnosno métron – mjera, pa otuda i naziv ebuliometar). Najpoznatije takve naprave koje koriste vinari su Malligandov ebuliometar i Salleronov ebuliometar.

Povezano

Butilenglikol

Butilenglikol istoznačnica 2,3 butandiol.

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je broj koji se dobije dijeljenjem zbroja rezultata s brojem rezultata (u našem primjeru zbroj ...

Mlijeko

Mlijeko je nekada bilo češće, a sada skoro potpuno napušteno, sredstvo za bistrenje vina. Aktivna tvar kao bistrilo
Novosti