Povezano

Biologija

Biologija (grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog ...

Pudar

Pudar je čuvar vinograda, dok je čuvar ostalih poljoprivrednih kultura stražac, paznik ili poljar. Čuvar šuma je ...

Pepeljasti grozdov moljac

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana, ranije Polychrosis botrana), vrlo je opasan štetnik u toplim (a to ...
Novosti