Džibra

Džibra (tur), komina, kod nas najčešće naziv za predestiliranu kominu.

Povezano

Kabinett

Kabinett je predikatna oznaka kvalitetnog vina u Njemačkoj i Austriji (do 1971. obvezna oznaka bila je cabinet) ...

Lopiža

Lopiža (tal. laveggio) je regionalni naziv za zemljanu posudu.

Zlatarica

Zlatarica je preporučena sorta bijeloga grožđa u podregiji Dalmatinska zagora (NN 172/04.). S obzirom na dobru ...
Novosti