Dudan, Mate

Dudan, Mate (1855.-1905.) putujući polj. učitelj, član Zemaljskog filokseričnog povjerenstva za Dalmaciju. Prvi izvještava o napadu filoksere 1894. god. na otocima (Pagu, Silbi, Olibu). Podučavajući vinogradare na mnogobrojnim predavanjima i putem tiska, zalaže se za obnovu vinogradarstva na američkoj podlozi i za unaprjeđenje vinarstva. Autor je mnogobrojnih monografskih i serijskih publikacija („Vinogradarske bilješke”, „Vinarstvo”, „Filokserični zakoni i naredbe u Austriji”, „Izlet u francuske vinograde”, „Die Weine Dalmatiens, ihre gegenvärtige und künftige Schtellung” i dr.)

Povezano

Linnaeus Carl (Linné)

Linnaeus Carl (Linné) (1707. - 1778.) je švedski prirodoslovac (čije se ime češće piše po kasnije stečenom ...
Započela sa radom nova obnovljena stranica Vinopedia IS

Započela sa radom nova obnovljena stranica Vinopedia IS

Dana 15.3. 2023. s radom je započela Vinopedia IS. Nakon kraće stanke izlazi u novom formatu. Želja nam je da ...

Magličasta vina

Magličasta vina (VT) jedva primjetno opalesciraju tj. difuzno reflektiraju svjetlo. Viši stupanj takva stanja je ...
Novosti