Droždina

Droždina stariji naziv za talog (u moštu, vinu, masti..) iz kojega se u hrv. jeziku izvodi naziv za rakiju od vinskog taloga drožđenicu ili drožđenku.

Povezano

Kiselgur

Kiselgur (još i kieselgur) je trgovački naziv za kremeno brašno koje se priprema mljevenjem algi kremenjašica. ...

Žganica

Žganica je hrv. naziv za alkoholno piće koje se kod nas najčešće naziva rakija (tur. raki, nastalo od arapskog ...

Cviček

Cviček crno lagano (7,5 do 9% vol. ) i kiselo (oko 10 g/l) vino iz dolenjskog, bizeljsko-sremiškog, ...
Novosti