Došećeravanje

Došećeravanje što podrazumijeva dodavanje šećera (saharoze) masulju, moštu i vinu je ZOV (NN 96/03., članak 28) izričito zabranjeno, ako cit. Zakonom i propisima na temelju njega nije drugačije određeno. Naime, Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb (na temelju čl. 29 istog ZOV) može dopustiti proizvođaču da, (na osnovi provedene analize), masulju, moštu i mladom vinu u vrenju (iz kojeg će se proizvesti stolno, stolno vino s k.z.p., i kvalitetno vino) doda šećer (saharozu), radi povećanja sadržaja alkohola u vinu, ako je zbog loših vremenskih prilika sadržaj grožđanog šećera u masulju ili moštu manji od prosječnog sadržaja za tu sortu i to područje. Uvjete i način takva došećeravanja Pravilnikom propisuje ministar. Taj postupak se kod nas naziva pojačavanje (tj. povećanje prirodne volumne alkoholne jakosti), a ono se ovisno o prirodnim čimbenicima (prema kojima su vinorodna područja razvrstana u zone proizvodnje) obavlja na način i u razini propisanoj za pojedinu zonu. Raspravljajući o vinogradarsko-vinarskim reformama, povjerenica za poljoprivredu u Europskoj Uniji (Marian Fischer Boel) uz ostalo predlaže potpunu zabranu nekih tradicionalnih praksi, što uključuje i pravo na došećeravanje zbog loših godišta, pa ako se ti prijed-lozi usvoje i naši će ih vinari biti obvezni provoditi s obzirom na interes za pristupanje toj Uniji i s obzirom na interes izvoza vina na to tržište.

Povezano

Kleščec

Kleščec (još i kleščec slatki. Ima brojne istoznačice u Alsace Francuska i na području vinorodnih područja uz ...

Boca

Boca (od tal. bozza) je vinska ambalaža višestoljetne tradicije, a zbog mogućih prednosti, tehnoloških (višekratna ...

Bitartarat

Bitartarat je lat. naziv neutralne soli vinske kiseline koja je najčešće sekundarni kalijev tartarat (empirijska ...
Novosti