Dorčić, Milan

Dorčić, Milan (1881.-1969.), autor mnogih stručnih radova i brošura, putujući stručni učitelj i instruktor podizanju novih rasadnika, čime je znatno pridonio napretku voćarstva, vinogradarstva i vinarstva kod nas.

Povezano

Debeljan

Debeljan na otoku Rabu (kako je zapisao S. Bulić), ali i u Vinodolu, naziv bijele vinske sorte (koja je u prošlosti

Želatina

Želatina je bistrilo u vinarstvu, koje je gotovo u cijelosti potisnulo upotrebu bjelanca jaja, riblji mjehur, ...

Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i ...
Novosti