Dorčić, Milan

Dorčić, Milan (1881.-1969.), autor mnogih stručnih radova i brošura, putujući stručni učitelj i instruktor podizanju novih rasadnika, čime je znatno pridonio napretku voćarstva, vinogradarstva i vinarstva kod nas.

Povezano

Agatarhid

Agatarhid (prije II. st. p. K) je grčki povjesničar i zemljopisac iz Knida. Autor je opsežnog djela u 49 knjiga ...

Rogoz

Rogoz je u nas zajednički naziv za veći broj vrsta močvarnih i do 3 m visokih zeljastih biljaka iz roda Typha, ...

Krišković Pavao

Krišković Pavao (1908.-1991.) borac za primjenu biološke agrikulture općenito, a to znači i u vinogradarstvu i ...
Novosti