Dorada vina

Dorada vina s manje sreće izabran naziv od onog „školovanje vina” pod kojim se razumijeva velik broj enoloških zahvata u cilju postizanja kakvoće proizvoda i njegove stabilnosti. Prema tome, u doradu bi mogli ubrojiti pretakanje, sljubljivanje, bistrenje i filtriranje, [hlađenja grožđa, mošta i vina|[hlađenje]], punjenje vina u boce (flaširanje) i zrenje vina (u bačvi ili u boci).

Povezano

Zapoja

Zapoja je prastari običaj (koji je bio njegovan još i u hrvatskoj državi narodnih vladara), što se ogleda u činu ...

Touriga nacional

Touriga nacional (još i touriga fina i montagua) je autohtona (u dolini rijeke Douro i vodeća) portugalska sorta ...

Kurtelaška bijela

Kurtelaška bijela autohtona, manje poznata i gospodarski manje zanimljiva dalmatinska sorta grožđa (na Visu i na ...
Novosti