Dorada vina

Dorada vina s manje sreće izabran naziv od onog „školovanje vina” pod kojim se razumijeva velik broj enoloških zahvata u cilju postizanja kakvoće proizvoda i njegove stabilnosti. Prema tome, u doradu bi mogli ubrojiti pretakanje, sljubljivanje, bistrenje i filtriranje, [hlađenja grožđa, mošta i vina|[hlađenje]], punjenje vina u boce (flaširanje) i zrenje vina (u bačvi ili u boci).

Povezano

Bijela trulež

Bijela trulež je naziv oboljenja v. l. nakon tuče (grada), kada se kroz oštećenja od te vremenske nepogode (ili i ...

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je, (kako stoji u Pravilniku NN 172/04.), alkohol dobiven rafinacijom ...

Vinska kultura

Kultura se pojmovno određenje kao jedan segment sveukupnog ljudskog naslijeđa, odnosno kao dio ukupnosti duhovnih i
Novosti