Dokimologija

Dokimologija (grč. dokimos – provjeren), sastavljena riječ koja označava znanost što se bavi ocjenjivanjem (procjenjivanjem). Nasuprot znanosti o mjerenju (metrologiji) kojom se uz pomoć mjernih instrumenata mjere fizikalne veličine (tj. mjerljiva svojstva tvari, zbivanja i stanja), za mjerenje kakvoće nije moguće donijeti valjan zaključak samo na osnovi takva (tzv. objektivnog) mjerenja, već se dio posla (npr. ocjena kakvoće okusa, arome, izgleda itd.) mora prepustiti ocjeni čovjeka koji je u tom slučaju mjerni instrument, i čiji je sud subjektivan. Da bi utjecaj subjektivnosti čim više eliminirali, ocjenjivanje se ne temelji na sudu jedne već većeg broja provjerenih ocjenitelja, a numeričke vrijednosti (koje za svako vino te osobe upisuju na posebnim degustatorskim listićima) statistički se obrađuju u cilju objektivizacije takva mjerenja. Zadaća je dokimologije odgovoriti na brojna složena pitanja u pogledu iznalaženja najboljih sustava ocjenjivanja, pa se na temeljima te znanosti provjerava osjetljivost i dosljednost degustatora, nastoje otkriti najčešće moguće pogreške ocjenitelja, sve sa ciljem da se ocjenjivanje obavi objektivno.

Povezano

Ugni blanc

Ugni blanc fr. naziv za tal. bijelu vinsku sortu trebbiano toscano, koju neki zbog mnogih sličnosti, poglavito u ...

Callegari, R.

Callegari, R. privremeni rukovoditelj Pokrajinske vinarsko-voćarske stanice (Stazione enopomologica provinciale) u ...

Vinske suze

Vinske suze (fr. još i les jambes de vin, tj. “vinske noge”, čit. les žambs de ven) su jedan od brojnih vinskih ...
Novosti