Dokimologija

Dokimologija (grč. dokimos – provjeren), sastavljena riječ koja označava znanost što se bavi ocjenjivanjem (procjenjivanjem). Nasuprot znanosti o mjerenju (metrologiji) kojom se uz pomoć mjernih instrumenata mjere fizikalne veličine (tj. mjerljiva svojstva tvari, zbivanja i stanja), za mjerenje kakvoće nije moguće donijeti valjan zaključak samo na osnovi takva (tzv. objektivnog) mjerenja, već se dio posla (npr. ocjena kakvoće okusa, arome, izgleda itd.) mora prepustiti ocjeni čovjeka koji je u tom slučaju mjerni instrument, i čiji je sud subjektivan. Da bi utjecaj subjektivnosti čim više eliminirali, ocjenjivanje se ne temelji na sudu jedne već većeg broja provjerenih ocjenitelja, a numeričke vrijednosti (koje za svako vino te osobe upisuju na posebnim degustatorskim listićima) statistički se obrađuju u cilju objektivizacije takva mjerenja. Zadaća je dokimologije odgovoriti na brojna složena pitanja u pogledu iznalaženja najboljih sustava ocjenjivanja, pa se na temeljima te znanosti provjerava osjetljivost i dosljednost degustatora, nastoje otkriti najčešće moguće pogreške ocjenitelja, sve sa ciljem da se ocjenjivanje obavi objektivno.

Povezano

Tiho vrenje

Tiho vrenje je razdoblje alkoholnog vrenja koje nastupa iza burnog i u kojem se kroz 10, 20 ili više dana nastavlja

Ukupna kiselost

Ukupna kiselost je zbroj svih kiselina koje, se nalaze u tim proizvodima (vezana ili fiksna kiselost + hlapiva ...
Novosti