DOCa

Denominación de Origen Calificada (čit. denomination de orihen kalifikhada) kontrolirana izvornost označavanja vina vrhunske kakvoće u Španjolskoj.

Povezano

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis)

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis) nastali su spontano ili aktivnošću vinogradara selekcionara, koji su križanjem

Manitol

Manitol ili manit je viševaljani alkohol (empirijska formula C6H14O6, racionalna CH2OH CHOH CHOH CHOH CHOH CH2OH) ...

Baco blanc

Baco blanc (ba׳ko blã – bako bla – bako bijeli, istoznačnica Baco 22A) je hibrid kojeg je uzgojio francuski ...
Novosti