Dižvica

Dižvica je drvena posuda slična bukari.

Povezano

Maceracija

(lat.), postupak namakanja neke krute tvari (npr. dropa, voća, aromatskog bilja i sl.) u tekućini (npr. u moštu, ...

Fetjaska

Fetjaska je naziv većeg broja kultivara vinove loze od kojih se najviše uzgaja fetjaska bijela (fétjaska belaja), a

Crveni palež lista

Crveni palež lista vinove loze je bolest lišća, koje na početku ima crvenkaste pjege, potom posmeđi i otpadne. Ta ...
Novosti