Disaharid

Disaharid (grč.), kem. naziv za šećere koji su sastavljeni od dva jednostavna šećera (monosaharida). Saharoza je jedan od takvih šećera, a njezin prirodni sadržaj u moštu najčešće se kreće između 2 i 10 g/l, dok ga u vinu nema. Nazočnost saharoze (i njena uporaba u proizvodnji) dopuštena je u pjenušavim, likerskim i aromatiziranim vinima, te iznimno i u moštu, moštu u vrenju, masulju i mladom vinu u vrenju, kada za to postoji opravdanje (klimatski loša godina) i kada je na temelju zahtjeva odobreno došećeravanje.

Povezano

Bulić, Stjepan

Bulić, Stjepan (1865.-1937.) putujući stručni učitelj voćarstva, vinogradarstva i vinarstva i učitelj na ...

Vino u prometu

Promet grožđa i vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u RH uređen je odredbama Zakona o vinu i propisima koji su
Novosti