Direktor

Direktor je naziv za sorte američke loze koje direktno, dakle bez cijepljenja rode, a otporne su i na trsnu uš. Najzastupljeniji kod nas su izabela, delaware i noah. Proizvodnja vina iz direktora (što je kratica naziva direktno rodeći hibrid) kod nas je zabranjena za prodaju. Razlog zabrane nije samo neugodan foks miris, koji neke podsjeća na stjenice (steničak), već ponajviše zaštita potrošača, ali i proizvođača. Naime, hibridne američke i američko-europske sorte nemaju osobitih prohtjeva na podneblje, a otpornije su i prema štetnicima i bolestima, pa bi cijenom iz njihova grožđa proizvedena vina konkurirala vinima europske loze što se uspješno mogu proizvoditi samo na izrazitim (toplim, suhim, skeletnim i strmim) vinogradarskim položajima. Tvrdnja da takva vina imaju jako povećan sadržaj metanola (ako se preradba obavi na odgovarajuć stručan način) nije točna.

Povezano

Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom ...

Misno vino

Misno vino koristi se u sakramentu sv. mise. U prošlosti više korišteno rujnocrveno (crno), a danas, iz praktičnih ...
Novosti