Dingač

Dingač
Dingač ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (položaj Dingač, poluotok Pelješac, podregija Srednja i južna Dalmacija) i zaštićeno vrhunsko vino (dingač). Na položaju Dingač i na površini od oko 60 ha proizvede se godišnje između 2.000 i 3.000 hl. vina. Položaj Dingač, iako nešto strmiji, u mnogim je pojedinostima usporediv sa susjednim položajem Postup, a i agrotehnika, ampelotehnika i tehnološki postupak preradbe grožđa i dorade vina međusobno se ne razlikuju. Vino dingač je tamnocrvene do ljubičasto tamnocrvena boja s modrim refleksima, skladno je i puno, ugodno gorkastog i trpkastog okusa. Aroma i naročito bouquet su mu izraženi i samo njemu svojstveni. Zbog nazočnosti prosušenih bobica u grožđu sorte plavac mali crni koja se jedina uzgaja na ovom položaju i iz koje se proizvodi ovo vino, sadržaj alkohola u nekim se godinama približi gornjoj mogućoj granici koju prirodnim putem uopće mogu stvoriti kvasci alkoholnog vrenja. Ponekad se vrenje zaustavi, pa u vinu zaostane neprevrela šećera, pa su za ovo vino, slično kao i za vrhunsko vino postup moguća dva tipa, suhi i polusuhi. Vino dingač je naše prvo zaštićeno vrhunsko (tada, 1965. god. kao čuveno) vino kojega dobar glas se opravdano pročuo po cijelom vinarskom svijetu. Nakon II. Svjetskog rata vino dingač proizvodila je PZ Dingač (s početka u suradnji s Istravinom iz Rijeke, zatim Dalmacijavinom iz Splita i na kraju samostalno), a nakon 1990. i nakon prelaska na tržišno gospodarstvo, vino pod nazivom Dingač na tržištu nude niže navedeni registrirani proizvođači:

Dingač, polj. zadruga i vinarija, 20244 Poromje, Potomje b.b. tel.; 020 742-010, fax: 020 742-019
Vina Miličić d.o.o., 20244 Potomje, tel. 020 416-773
Kiridžija Vedran, 20244 Potomje, Potomje 40, tel. 020 742-312
BURA Nikola, 20244 Potomje, tel. 020 742-204
Radović Ivica, 20250 Orebić, Nazorova 4, tel.: 020 714-313, fax: 020 714-314
Dingač-Export d.o.o., 20244 Potomje, Pijavičino 7, tel. i fax: 020 742-211
Matuško Vina d.o.o., vl. Mato Violić, 20244 Potomje,tel.: 020 742-393
Vina Miličić d.o.o., 20244 Potomje, tel.: 020 416-773
Poljanić Goranko, 20243 Kuna, Pijavičino, tel.: 020 742-050
Lučić Eljmar, 20243 Pijavičino
Madirazza d.o.o., 20244 Potomje, tel.: 020 742-016
Violić Ivo, Indian, 20250 Orebić, J.b.Jelačića96A
Matković Petar, 20244 Potomje, Gruda 5, tel.:020 742-201
Vila mora d.o.o., za proizv., trg i uslugu, 20242 Donja Banda, Zakotorac 8, tel.: 020 742-322 i fax: 020 742 518
Violić Niko, 20244 Potomje, tel.: 020 742-185
Radović Antun, 21000 Split, Barakovićeva 18, tel.: 020 742-186 fax: 021 531-503
Postir d.o.o., 20244 Potomje

Povezano

Medna

Medna manje poznata sorta bijeloga grožđa nepoznata podrijetla. Sada se ( Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN ...

Priznati, ali ne preporučeni kultivari vinove loze u RH

Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04) posebno su navedeni preporučeni ...

Belina velika

Belina velika je jedna od brojnih istoznačnica (uz nazive štajerska belina i štajerka) za vinsku sortu bijelog ...
Novosti