Desetina

Desetina naziv daće (obveznog davanja) koju je kmet (do ukidanja feudalnog poretka kod nas 1848.) bio dužan od uroda (u naturi) dati crkvi.

Povezano

Heunisch weisser

Heunisch weisser njemački naziv kultivara koji se u Hrvatskoj zove biela belina velika, a koji je jedan od ...

Mantala

Mantala je slastica koja se dobije miješanjem ukuhanog mošta s brašnom, orasima, bademima, smokvama, rogačem i ...

Mliječna kiselina

Mliječna kiselina je jedna od brojnih organskih karboksilnih kiselina (čija je empirijska formula C3O2H6, a ...
Novosti