Demižana

Demižana isto što i demižon

Povezano
Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenjahladne plazme na ...

Vinar

Vinar je naziv za osobu s odgovarajućom školskom i stručnom spremom koja se bavi proizvodnjom i trgovinom ...

Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara ...
Novosti